A11-105

◎  明主因天下之爵。以尊天下之士。此之謂至禮不讓而天下治。因天下之祿。以富天下之士。此之謂至賞不費而天下之士說。則天下之明譽興。此之謂至樂無聲而天下之民和。

◎  所謂天下之至仁者。能合天下之至親。所謂天下之至知者。能用天下之至和者也。所謂天下之至明者。能選天下之良者也。此謂三至。