A11-021

◎  不好生而好殺。不好成而好敗。不好利而好害。不好與而好奪。不好賞而好罰。妾媵為政。內外相疑。君臣不和。拓人田宅以為台觀。發人丘墓以為苑囿。僕媵衣文繡。禽獸犬馬與人同食。而萬民糟糠不厭。裘褐不完。其上不知而重斂。奪民財物。藏之府庫。賢人逃隱於山林。小人任大職。無功而爵。無德而貴。專恣倡樂。男女昏亂。不恤萬民。違陰陽之氣。忠諫不聽。信用邪佞。此亡國之君治國也。