A11-018

◎  太公曰。吏暴虐。殘賊。敗法。亂行。而上下不覺。此亡國之時也。上好貨。群臣好得。而賢者逃伏。其亂至矣。

◎  待天下之賢士。勿臣而友之。則君以得天下矣。