A04-087

歎無常歎無常我歎無常好淒涼 貪口腹充皮囊殘害生靈命不長 刀頭流血水舌本試羹湯 殺生害命客臨危失主張殺物命補尸腔四生轉變人分張 改頭換面隨時變脫骨丟屍到處藏 勸賢良一心持長齋素食躲無常
一心素食開幕紀念
淨空敬賀