A11-099

◎  大珠和尚云。我今意況大好。他人罵時無惱。無言不說是非。涅槃生死同道。識達自家本宗。猶來無有青艸。一切妄想分別。將知世人不了。寄言凡夫末代。除卻心中藁草。