A11-029

◎  利天下者。天下啟之。害天下者。天下閉之。生天下者。天下德之。殺天下者。天下賊之。徹天下者。天下通之。窮天下者。天下仇之。安天下者。天下恃之。危天下者。天下災之。天下非一人之天下。唯有道者得天下也。